telefon no: +90 (216) 532 46 56
 

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Sayın el işi örgü.net. Kullanıcısı;

Web sitemize giriş yaparak ve/veya üyelik sağlayarak, aşağıdaki koşulları ve Gizlilik Sözleşmemizi, Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz. Hem tüm bu haklarınız hem de elisiorgu.net kullanıcısı/üyesi olmakla üstlendiğiniz yükümlülükler aşağıdaki bilgi formlarında kısaca ve ilgili sözleşmelerde kapsamlı şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle her bir koşulu ve sözleşmeyi detaylıca incelemenizi, gerekmesi halinde hukukçularınıza danışmanızı önermekteyiz.

Bunun dışında her türlü sorunuz için;

elisiorgu.net web sitemizdeki Yardım bölümünü inceleyebilirsiniz,

elisiorgu.net web sitemizdeki İletişim bölümü vasıtasıyla Buradan bize sorularınızı yazılı olarak iletebilirsiniz,

0274 666 05 43 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@elisiorgu.net email adresimizden ve hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında bizlere ulaşarak her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.

Elisiorgu.net kullanıcısı olarak aşağıdaki koşulları peşinen kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”), MEYDAN MAHALLESİ MİTHATPAŞA CADDESİ NO: 36/C KÜTAHYA adresinde mukim KRD BİLİŞİM HEDİYELİK EŞYA VE GIDA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. (kısaca “el işi örgü.net”) ile, el işi örgü.net’e ait www.elisiorgu.net alan adlı web sitesine (kısaca “Site”) üye olarak ve/veya Siteyi görüntüleyerek ve/veya Sitenin avantajlarından faydalanarak bu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, tüm hükümleri açık rıza dahilinde anladığını ve onayladığını, burada yer alan hükümlere ilişkin hiçbir itirazı olmadığını beyan eden Kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında elektronik ortamda düzenlenmiştir (el işi örgü.net ile Kullanıcı birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır).

Uyarı

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Sözleşmenin, Site kullanılmadan önce dikkatli bir şekilde okunması gerekmektedir.

·  Kullanıcı, belirtilen şartların kendisi için uygun olmaması halinde Siteyi kullanmamalıdır.

·  Siteyi kullanmak ve kişisel bilgilerin yer alacağı formu doldurmak, buradaki şartların anlaşılarak, açık rıza dahilinde ve itirazsız kabul edilmiş olduğu anlamına gelmektedir.

·  el işi örgü.net, dilediği zaman bu Sözleşmenin içeriğini güncelleme ve/veya değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu sebeple kullanıcılarına Siteye her girişte bu yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir.

·  el işi örgü.net ve Sitede yer alan Ürünlerin sağlayıcıları birbirinden bağımsız ve ayrı gerçek/tüzel kişiler olup, el işi örgü.net, markalarla sunulan ürünlerin sağlayıcısı, uygulayıcısı ve/veya marka sahiplerinin acentesi, bayii, vekili veya temsilcisi değildir.

·  Siteye girilmesi, Sitenin ya da Sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, Sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan el işi örgü.net sorumlu değildir.
İşbu Sözleşme ile belirtilen hususlar dışındaki her türlü sorunuz için;

·  Sitede yer alan “Yardım” bölümünü inceleyebilirsiniz,

·  Sitede yer alan “İletişim” bölümü vasıtasıyla bize sorularınızı yazılı olarak iletebilirsiniz,

·  0274 666 05 43 numaralı telefonumuzdan veya sales@elisiorgu.net e-mail adresimizden 09:00-20:00 saatleri arasında bizlere ulaşarak her türlü sorunuza derhal yanıt alabilirsiniz.
1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusu, Sitede sunulan ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşmenin kapsamı; işbu Sözleşme ile, Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve ürünlere ilişkin el işi örgü.net tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve ürünlere ilişkin olarak el işi örgü.net tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul ve beyan eder.

2.KULLANIM ŞARTLARI

Kullanıcı;


2.1. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgileri Siteye kaydetmeyecektir.

2.2. Site içeriğini izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalayamayacaktır.

2.3 Kendisine verilen ya da kendi belirlediği kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından ve bu bilgilerin kendisi dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan kendisi sorumludur. Bu konuda el işi örgü.net’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

2.4. Bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanmayacaktır. Aynı şekilde diğer Kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşmayacak, ulaşmaya teşebbüs etmeyecektir. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğün kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.

2.5. Sitenin güvenliğini tehdit edecek faaliyetlerde bulunmayacak, Sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanmayacak veya kullanmaya teşebbüs etmeyecektir.

2.6. Kendisine Site tarafından gönderilebilecek aktivasyon vb. her türlü eposta iletisine şimdiden onay vermiştir. Ticari pazarlama iletilerine yönelik olarak onayın ayrıca iletilmesi/bildirilmesi gerekmektedir.

2.7. el işi örgü.net’in önceden yazılı onayı olmadan işbu Sözleşmeyi veya bu Sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, Kullanıcı bilgilerini, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı el işi örgü.net doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen Kullanıcının üyeliği iptal edilir.

2.8. Sitenin işleyişini, diğer Kullanıcıların ve 3. kişilerin Siteyi kullanımını engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve hareketlerde bulunmayacak, zararlı yazılım, kod ve benzeri unsur kullanmayacaktır. Kullanıcının bu gibi eylem ve harekette bulunması halinde, el işi örgü.net, diğer Kullanıcılar ya da 3. kişiler nezdinde oluşabilecek zararlar Kullanıcı tarafından tazmin edilecektir.

2.9. Siteyi kullanımı esnasında maruz kalabileceği zararlı yazılım, virüs ve sair unsurlar nedeniyle uğrayabileceği zararlardan dolayı, işbu zararlı yazılım, virüs ve sair unsur kasıt ve/veya ağır ihmalle el işi örgü.net tarafından gönderilmedikçe, el işi örgü.net’in sorumlu olmayacağını, işbu sebeple el işi örgü.net’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını, kendi sisteminin güvenliğini kendisinin tedarik edeceği virüs ve benzer zararlı yazılımlardan koruma sistemleri ile sağlayacağını peşinen kabul etmiştir.

3.el işi örgü.net MAĞAZACILIK A.Ş'nin HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Kullanıcının Sitenin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, Sitenin veya Site üzerinden üçüncü şahısların kazançlarına müdahale amaçlı bir girişim ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan Kullanıcıya yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, el işi örgü.net ilgili Kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

3.2. el işi örgü.net gerekli gördüğü hallerde Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bu Sözleşmede tek taraflı değişiklik yapabilir.

3.3. el işi örgü.net'in her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, hizmetin içeriğini ve sunum şeklini değiştirme hakkı vardır. el işi örgü.net, herhangi bir değişiklik olması halinde, güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Sitede yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Sitenin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

3.4. el işi örgü.net, Sitede doğrudan ya da dolaylı olarak kontrolünde olmayan üçüncü şahısların sahip olduğu başkaca web sitelerine, portallara veya dosyalara link verebilir. Söz konusu linkler sahibinden icazet alınmak kaydıyla reklam, referans v.b. çeşitli amaçlarla sağlanmış olabilir. el işi örgü.net, söz konusu linklerin içeriği ve bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sağlanan hizmet ve ürünlere ilişkin hiçbir garanti vermemekte olup el işi örgü.net’in bu kapsamda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5. el işi örgü.net, gerekli görmesi halinde Kullanıcının üyeliğini iptal etme ve/veya Siteye girişini engelleme hakkına sahiptir.

3.6. Sitede yer alan ya da Kullanıcının kabulü üzerine telefon, SMS, e-posta ve sair yollarla iletilen hiçbir ilan, duyuru ve sair bilgi el işi örgü.net’in bu yönde bir taahhütte bulunduğu anlamına gelmez. Sitede yer alan ya da Kullanıcılara sair yollarla iletilen her türlü ilan, duyuru ve sair bilgilerdeki ifadeler el işi örgü.net’in sonraki onay ve kabullerine bağlı olup, el işi örgü.net’in Kullanıcı ile herhangi bir sözleşme akdetme zorunluluğunda olduğu şeklinde yorumlanamaz.

4.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. Sitede sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Sitenin; her türlü tasarım, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, kodlar, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil olmak üzere tüm hakları el işi örgü.net’e ait olarak veya el işi örgü.net tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.

4.2. Kullanıcı, Sitede yayınlanan bilgileri, el işi örgü.net’in telif hakkına konu bilgi ve çalışmalarını dağıtamaz, satamaz, sergileyemez, çoğaltamaz; bu kapsamda başkaca bir çalışma türetemez. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya el işi örgü.net'in önceden yazılı izni olmaksızın link vermek yasaktır.

4.3. Sitenin tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılım hakkı el işi örgü.net'e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. el işi örgü.net’in Site, Sitede yayımlanan Ürünler, bilgiler ve telif hakları ve bunlara ilişkin çalışmalar da dahil olmak üzere marka, ticari bilgi, “know-how”a yönelik her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları saklıdır.

5.SORUMLULUKLAR VE UYGULAMA USULÜ

5.1. Siteyi ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, tarihi, görüntülenen sayfalar) Kullanıcılara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, Gizlilik Kurallarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda Sitenin işbirliği yaptığı firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, Sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi ve Siteyi geliştirmektir. Söz konusu çerezlere yönelik olarak detaylı bilgiye www.el işi örgü.net.com/kurumsal/cerezler adresindeki çerez politikasından ulaşılabilecektir.

5.2. Kullanıcı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini ya da cep telefonu numarasını onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresini veya cep telefonu numarası ile şifresini girerek Siteyi kullanmaya başlayabilir.

5.3. Kullanıcı, Siteden yararlanırken, ilgili tüm mevzuat hükümlerinin yanında Sitenin yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

5.4. Kullanıcının işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklere ve/veya Sitede bildirilen diğer her türlü şart ve bildirimlere uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının Siteden yararlanması el işi örgü.net tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.

5.5. Kullanıcı, diğer Kullanıcıların ve ziyaretçilerin Siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bundan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

5.6. Site ile yapılan fiziki veya elektronik yazışmaların yedeğinin alınması Kullanıcının sorumluluğundadır ve el işi örgü.net tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmamasından, kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden el işi örgü.net sorumlu tutulamaz.

5.7. Kullanıcı, Siteden kopyalanmış ve/veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, marka veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan veya korunmayan herhangi bir hakka ilişkin not, ibare ve/veya işaretleri silemez veya çıkartamaz.

5.8. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, Kullanıcı tarafından Site üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren Kullanıcının Siteye giriş hakkı iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

5.9. Site ya da Kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan Kullanıcı hesabına ait her türlü kayda ilişkin tasarruf kararı el işi örgü.net'e aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

5.10. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin şahsi sorumluluğundadır.

5.11. Site, kendi kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. el işi örgü.net, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

5.12. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

5.13. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen “Kişisel Verilerin Korunması-İşlenmesi-Saklanması-İmhasına Dair Politika” “Gizlilik Sözleşmesi, Çerez Politikası” bölümlerini okuyunuz.

5.14. Kullanıcı, Siteden faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu Sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve Sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle el işi örgü.net'in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. el işi örgü.net, Kullanıcının Sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

6.KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANIMI VE ELEKTRONİK İLETİLER

6.1. el işi örgü.net, Sitede yer alan Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı profillerini ve Kullanıcıların sisteme yükledikleri diğer bilgi ve içerikleri, ilgililerinin açık rızaları ile meşru amaçları dahilinde işleyebilir, muhafaza edebilir. Verileriniz işlenmesine ilişkin koşullar, amaçlar ve güvenlik tebdirlerine https://www.elisiorgu.net/kurumsal/kisisel_verilerin_islenmesi_saklanmasi_imhasi/ URL adresinden ulaşabilirsiniz. Yine verileriniz ile ilgili haklarınıza https://www.elisiorgu.net/kurumsal/kisisel-veri-bilgilendirme-formu/ üzerinden ulaşabilir, https://www.elisiorgu.net/kurumsal/veri-sahibi/ adresinde yer alan form ile taleplerinizi tarafımıza iletilebilirsiniz.

6.2. el işi örgü.net, Kullanıcının kendisine bildirdiği iletişim adreslerine ya da internet sitesini ziyaret ettiği tarayıcı üzerinden bildirimlere izin vermesi veya mobil uygulama üzerinden bildirimlere izin vermesi ve yine kullanıcının vereceği rıza ile çeşitli ilan, duyuru ve bilgilendirmeler yapabilir. Kullanıcı, el işi örgü.net’in, bildirdiği iletişim adreslerine çeşitli ilan, duyuru ve bilgilendirmeler yapabileceğini, e-posta, mobil bildirim (push notification), masaüstü bildirimi (web push notification) ve SMS gönderebileceğini ve diğer iletişim yolları ile bildirim yapabileceğine rızası ile onay verebilir. Kullanıcı işbu bildirimleri almaktan vazgeçmesi halinde, el işi örgü.net Müşteri Hizmetlerine talebini iletebileceği gibi üyelik sayfası üzerinden de bu seçimini dilediği gibi değiştirebilir. Mobil uygulama ve diğer platformların kullanılması ile erişilebilen konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir. Bu tür verilere yönelik insiyatif mobil cihaz üzerindeki ayarlarınızdan kullanılabilir-değiştirilebilir. Mobil uygulamaya Parmak izi kullanılmak suretiyle de giriş yapılabilmektedir. Ancak el işi örgü.net’in işbu parmak izi verilerini işlemesi söz konusu değildir. Kullanıcı, www.elisiorgu.net e-posta bülteni üyeliğinden ayrılmak için el işi örgü.net’in gönderdiği tüm e-postalarda yer alan “üyelikten ayrıl” linkini kullanabilecektir. SMS üyeliğinden ayrılmak içinse, üye girişi yapılarak “Bana Özel” sayfasındaki bülten ayarları kısmı kullanılabilecektir veya gelen SMS’lerin sonunda yer alan SMS listesinden çıkmak için gösterilen adımları takip edebilecektir.

6.3. el işi örgü.net, Kullanıcıya ait bilgileri yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumlulukları çerçevesinde ilgili kuruluşlara yine öngörülen amaçla sınırlı olmak ve diğer kriterlere riayet etmek suretiyle açıklayabilir. 

7.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ve/veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren işbu Sözleşme tüm hükümleri ile yürürlüğe girer ve Kullanıcı bu hükümlerle bağlı olur. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu Sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

8.MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, el işi örgü.net, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, el işi örgü.net için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için el işi örgü.net’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları (3. kişiler tarafından el işi örgü.net bilişim sistemine girilmesi, bilgisayar virüsü konulması, Site içeriğinin el işi örgü.net’in bilgisi dışında değiştirilmesi ve kopyalanması vb. gibi internet ortamından doğacak her türlü sorun ve aksaklık dahil), elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve el işi örgü.net'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde tarafların hukuki statülerine göre ilgili kanun hükümlerinde belirlenen mahkemeler yetkilidir.

10.FERAGAT

el işi örgü.net’in Sözleşme kapsamında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.

11. SÖZLEŞMENİN FESHİ 

İşbu Sözleşme Kullanıcının üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, Kullanıcının üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

12. TEBLİGAT ADRESLERİ

12.1. Kullanıcının Siteye bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

12.2. Kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresi kullanılarak yapılacak her türlü bildirimin, elektronik postanın el işi örgü.net tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir.

13. SON HÜKÜM

Kullanıcı, bu Sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve garanti eder.